Hírek

 

Nyári Horgászverseny és Családi Nap 2021 beszámoló

2021.07.03.-án megrendezésre került a a 2021 évi NYÁRI HORGÁSZVERSENY ÉS CSALÁDI NAP!
Az érkező hidegfront, kezdetben már már viharos erős szél és az időjárás előrejelzés nem volt kedvező, de azért így is szép számmal regisztráltak a hajnali órákban versenyzőink. 
A versenyre 27 fő regisztrált és 4 óra leforgása alatt összesen szinte grammra pontosan 30Kg halat fogtak.yes  GRATULÁLUNK minden résztvevőnek!
A legnagyobb halat Dr. Kőrösi Gábor fogta egy szépséges 3895 gramm súlyú pontyot. GRATULÁLUNK!
A legeredményesebb Női versenyzőnk Szakály Márta Ágota lett 2152 gramm fogással! És itt szeretnénk kiemelni a 2020 évében Egyesületünknél kifogott legnagyobb haláért járó díjat szintén Szakály Márta Ágota nyerte el egy hatalmas 18Kg súlyú Tőponttyal mely díjnak átadása szintén a rendezvényen került sor! GRATULÁLUNK! 

    Helyezettek:

Felnőtt kategória:
                                     I. HELYEZETT :  Horváth Lajos 7090 gramm
                                    II. HELYEZETT :  Vidosa Tamás 4720 gramm
                                   III. HELYEZETT :  Galambos Tamás 4515 gramm

Gyermek kategória:
                                     I. HELYEZETT :  Szomor Noé Manó  2330 gramm
                                    II. HELYEZETT :  Varga Míra  535 gramm
                                   III. HELYEZETT :  Szűcs Dorka 160 gramm 

                                       GRATULÁLUNK!        

Családi nap Horgászverseny 2021

Ügyelet 2021.06.14- től

I R O D A I   Ü G Y E L E T
2021. JÚNIUS 14–18-ig

 
Varga Judit
9 h  -  12 h-ig
14 h  -  18 h-ig
Telefon: 70/423-5023


Hétvégén  (június 19-20.)

Boa Éva
8,30 h – 11,30 h-ig
Telefon: 30/856-2326

 


"B" telep Volt vízkiemelő. Öbölvége.

A „B” telepröl.
Volt egy pályázatunk, amihez sajnos a BS fűzfő tulajdonoskör a folyamatos egyeztetés és előzetes szóbeli hozzájárulása ellenére nem járult hozzá, így a sok munkával előkészített és beadott pályázattól el kellett állni. Volt ennek viszont egy előzménye, az Önkormányzattal közösen szerettünk volna pályázni az öböl végén lévő volt vízmű területére. Sok félrevezető hír jelent meg ezzel kapcsolatban a Polgármester és képviselő részéről ezért most az előzményeket itt is megosztom. Később írok még a beadott pályázatról is.
Polgármester asszony azt állította, hogy a horgász egyesület pályázat nélkül akart hozzájutni januárban a területhez.  Keil Norbert képviselő pedig azt, hogy Ő ott volt és nem úgy emlékszik, ahogy leírtam.
A legnagyobb baj, hogy meghívnak egy egyesületet tárgyalásra, ott vannak a meghívottak, a Polgármester,képviselők, bizottsági tag, szóval tárgyalás és semmilyen feljegyzés, jegyzőkönyv nem készül, aztán lehet emlékezetből vádolni a valóságot messze nem tükröző dolgokat közölni, a közvéleményt félre tájékoztatni, időpontban hónapokkal a valóságtól eltérni.
Azzal indítom a tájékoztatást, hogy a választások után egyesületünk nevében milyen üdvözlő levelet küldtem, majd időrendi sorrendben a témával kapcsolatos írásos információkat közlök.
Több részletben teszem fel, mert 8000 karakter a lehetőség.
 
 Szanyi Szilvia Polgármester
 
Tisztelt Polgármester Asszony!
 
Egyesületünk nevében gratulálok polgármesterré történő megválasztásához. Gratulálok a megválasztott képviselőknek is. Eredményes munkát kívánok a város fejlődése érdekében, melyhez ha igénylik egyesületünk is hozzájárul.
 
Üdvözlettel: Kontics Ferenc elnök
 
 
Turizsztika. Közösségi park, horgász turizmus.
Beérkező levelek
 
Balatonfűzfői Horgász Egyesület <fuzfohorgasz@gmail.com>
2020. nov. 13. 8:10  
 
címzett: polgarmester
 
Szanyi Szilvia Polgármester
 
Tisztelt Polgármester Asszony!
 
Mint már telefonon is jeleztem, szeretnék egyeztetni egy pályázati lehetőséggel kapcsolatban. Polgármester Asszony 2020.11.20. 08 órára adott személyes egyeztetési lehetőséget.
Kérésére előzetesen küldöm a tájékoztatást, az általam ismert adatokról és elképzelésekről.
 
Tudomásomra jutott, hogy 2020. őszén kiírásra kerül egy horgász turisztikai pályázati lehetőség, a Balaton északi partján működő horgász egyesületek részére. A pályázat kiírása 2021. tavaszára lett elhalasztva. A pályázat 6- 150 Mft közötti 100%- osan finanszírozott vissza nem térítendő forrást jelent.
Egyesületünk megfelel az előírt követelményeknek, és az Önkormányzattal közös pályázaton nagy esélyünk van a maximális 150 Mft-os összegre.
Egyesületünk saját területtel nem rendelkezik, így kicsi az esély a pályázati pénz elnyerésére.
A közös indulásra renkívül megfelelő lenne a jelenleg kihasználatlan volt vízkiemelő területe, ahol egy közös gondolkodással kiváló közösségi park létrehozására lenne lehetőség. A területen két épület van, felújításukkal komoly lehetőségek kínálkoznak. Egyesületünknek is szüksége van egy irodára, de például a turisztikai egyesülettel közös működtetést is el tudok képzelni. Úgy tudom Ők is helyiség gondokkal küszködnek ennél közelebb a turizmushoz nem is kerülhetnének. / Velük még nem egyeztettem, / A másik épület alkalmas lehet egy nagy szabaduló szoba kialakítására.Tudom, hogy jelenleg ez se megoldott, itt tudná a turisztikai egyesület igazán hatékonyan működtetni. A nagy kerékpárforgalom komoly bevételi forrást jelenthet. A területen gyermek játszótér kerékpáros pihenő, stb kialakítására lenne lehetőség egy közös gondolkodás eredményeként, de akár vállalkozásokat bevonva, szolgáltatásokat is lehetne biztosítani.
Egyesületünknek kevés a parti horgászati lehetősége a terület kialakításával ideális lehetőségek kínálkoznak, amit a kampány során a jelenlegi képviselő testület is célul tűzött ki. Lehetne  tovább gondolni, és egy városi csónak + kishajó kikötőt létrehozni, a parti horgászatot is megtartva, így már a közösségi terület működési költségeire is fedezetet biztosíthatna, sőt az önkormányzatnak rendszeres bevételi forrást eredményezne. Egyesületünk a kikötő üzemeltetését ellátná. Biztosan lenne mód más pályázati pénzek bevonására is, akkor akár egy-két éven belül a terület teljesen kialakulhat.
Természetesen gondolat ébresztőnek írtam a fentieket, amit egy közös gondolkodás tovább tud szélesíteni.
 
Kihasználva az alkalmat, szeretnék a horgász egyesületről is egy rövid szóbeli tájékoztatást adni.
 
Üdvözlettel: Kontics Ferenc elnök
 
 
polgarmester@balatonfuzfo.hu
2020. nov. 14. 10:27  
 
címzett: én
 
Tisztelt Elnök Úr!
 
Köszönöm szépen az előzetes tájékoztatását!
Kérem, hogy a pályázati feltételeket is küldje meg az Önkormányzat számára!
 

Tisztelettel és köszönettel,

Szanyi Szilvia
polgármester
 
 

 
Balatonfűzfői Horgász Egyesület <fuzfohorgasz@gmail.com>
2020. nov. 18. 13:52  
 
címzett: polgarmester
 
Tisztelt Polgármester Asszony!
 
Mint már írtam a pályázati kiírás várhatóan jövő év tavaszán történik, így konkrétumokat nem írhatok, de már volt hasonló pályázat és várhatóan egyező lesz a mostani is. Csatoltan küldök egy pályázat előkészítő anyagot a várható pályázati lehetőségről.
 
Üdvözlettel: Kontics Ferenc elnök
 
DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ anyag a Balatonfűzfő 354/13-as hrsz telek turisztikai célú hasznosítása kapcsán
 1. Általános kérdések pályázati szempontból
 • kik lehetnek Kedvezményezettek: helyi önkormányzat, mint fő kedvezményezett, konzorciumban lehetséges esetleg egy helyi közösségi tevékenységeket is folytató szervezettel (ld. Horgász Egyesület). Konzorcium nélküli megvalósítás esetén javaslat: az üzemeltető legyen a Horgász Egyesület
 • kötelező tevékenységekre javaslat:turisztikai termékfejlesztés; kiszolgáló létesítmény, fogadó- és közösségi tér létrehozása; vizes blokk kialakítása, felújítása (látogatói infrastruktúra javítása); közösségi programok létrehozása
 • önállóan nem támogatható tevékenységekre javaslat:eszközbeszerzés (közösségi terekhez), marketingfeladatok (korábbi felhívásban max 8%), egyéb szolgáltatás: turisztikai szakértő, mint külső szolgáltató (és MTÜ bevonása már kötelező)
 • pályázható összeg: korábbi TOP turisztikában hasonló nagyságrendű fejlesztésre 120-150 millió Ft reálisan pályázható volt
 • megvalósítás ideje: legfeljebb 36 hónap volt korábban
 • a fejlesztéshez szükséges műszaki terv, helyszínrajz, vázrajz van-e: Igen / Nem
 • engedélyes tervvel rendelkezik-e (amennyiben releváns): Igen / Nem
2.) Pályázat beadásához szükséges dokumentumok
- Tételes költségbecslés és építési tervek (amennyiben engedélyköteles a beruházás)
- Tételes eszközlista (pályázatíró tételes javaslatot ad árakkal, darabszámmal)
- Helyszínrajz/alaprajz
- 30 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap másolata
- Létesítő okirat vagy alapító okirat vagy cégkivonat
- aláírási címpéldány
Nyilatkozatok (pályázatíró elkészíti, aláírás kell):
- amennyiben a pályázó nem a beruházással érintett ingatlan tulajdonosa, hanem üzemeltetője, be kell nyújtani a pályázat mellékletét képező sablon szerinti tulajdonosi hozzájárulást igazoló nyilatkozatot.
- Csekély összegű támogatásra vonatkozó nyilatkozat
- egyéb (a felhívás szerint 2021)
Kedvezményezettek felé lehetséges további elvárások; pályázhatóság feltételei (amennyiben nem önkormányzat, akkor különösen releváns)
 • alapfeltételnek való megfelelés: Bíróság számára is beadott éves beszámolókkal rendelkező civil szervezetek, ne álljon felszámolás alatt, legyen adószáma, ne álljon végrehajtás alatt
 • alapszabályban legyen közösségi, társadalmi tevékenység, ill. turisztikai tevékenység
 • biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesítés (ha önkormányzat, akkor ez nem releváns)
 • tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat idegen ingatlanon történő beruházás esetén
 • műszaki tervdokumentáció és az építési engedély készüljön el a projekt 1. mérföldkövéig
 
 
Lehetséges kedvezményezettek felé kiegészítő kérdések:
 • statisztika a horgászjegyek és bérletek értékesítéséről (cél, hogy a helyiek és ne turisztikai felhasználók rajzolódjanak ki)
 • beszámolóval, adószámmal rendelkezzenek
 • felszámolás alatt ne álljanak
 • megvalósult közösségi feladatvállalásukról (családi nap, stb.) írjanak bemutatkozó 10-15 mondatot
 • a használatukban álló és infrastrukturális fejlesztéssel érintett terület jogállása (tulajdonos az ingatlanon, üzembentartó?)
A találkozó megtörtént,
 
A pályázati kiírás januárban megtörtént,  a maximális elnyerhető összeg 300 millió forintra emelkedett, ezért már a pályázat készítő szakemberrel kértünk időpontot. A megbeszélésen a polgármester és több képviselő is jelen volt. A megbeszélésen a pályázat készítő részletes tájékoztatót adott a kiírással kapcsolatban. Nyilvánvalóvá tette, hogy a közös indulással a maximális összeg megpályázható és nagy valószínűséggel elérhető. A jelenlévők néhány kérdést tettek fel, ami megválaszolásra került. A megbeszélés azzal zárult, hogy a testület még átbeszéli. Természetesen a hivatal részéről jegyzőkönyv, feljegyzés most sem történt.
Mivel válasz nem érkezett és az idő sürgetett a pályázatíró felhívta a polgármestert, aki közölte, hogy a területtel kapcsolatban más az elképzelés, hogy mi azt nem árulta el.
Javasolta, hogy másra próbáljunk pályázni közösen, ami meg is történt, de az már egy másik szomorú történet!


Törpeharcsa gyérítés!

Varsás törpeharcsa gyérítés egyesületünk területén!
 
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI) Hal- és Konzervációökológiai Kutatócsoportja és a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. munkatársai több törpeharcsa csapdát helyezett el egyesületünk területén, ezek a varsák part mentén a kabinsor előtti részen találhatók. Kérünk mindenkit aki ilyen felcímkézett csapdával találkozik a parton ne nyúljon hozzá ne akarja kivenni. A Halgazdaság szakemberei rendszeresen ellenőrzik és ürítik ezeket a csapdákat. Reméljük sok sikerrel!Útjavítás

Az aszfaltozás kész, az út járható, a szegélyezést csütörtökön végzik, de az már nem jár teljes lezárással.


Ügyintézés 2021.04. 19-töl

2021.04.19-töl az egyesületi ügyintézés az alábbiak szerint módosul.
Délelőtt 8.30 órától 11.30 óráig szombaton és vasárnap is.
Délután hétfőtől péntekig 13.00 órától 17.30 óráig. 
A beosztást rendszeresen közöljük telefonszámmal a facebook csoportnál, valamint a kapunál lévő hirdetőtáblán, az irodnál, honlapunkon, annak érdekében, hogy csak a munkában lévő kolléganőt keressétek és lehetőleg csak munkaidőben. Hozzájuk kell fordulni valamennyi kérdéssel, ők pedig intézkednek, vagy értesítik az intézkedni tudó személyt. 
Varga Judit 70 423 5023
Boa Éva  30 856 2326
Munkaidőn kívül a kikötő üzemeltetéssel kapcsolatos ügyekben Németh László elnökhelyettest hívjátok, tel.20 379 1586 közvetlen csónakok kikötésével, tárolásával kapcsolatban lehet hívni Tóth Ferenc kikötőmestert is tel. 70 255 6030.
Horgászattal kapcsolatos ügyekben Erdős Csabát hívjátok közvetlenül. Tel. 30 248 7876
Üzeneteket lehet hagyni a horgásztanyánál felhelyezett póstaládában, vagy a
fuzfohorgasz@gmail. com e-mail címen.

 


VÁLTOZÁS!

 
Nem tudom jó hír, vagy rossz. Most legalább azonnal felhívott a kivitelező. A keverő gép meghibásodása miatt a pénteki út aszfaltozása elmarad, így a zárás visszavonva. Legközelebb várhatóan csak hétfőn aszfaltoznak, de ezt majd még később közlóm.
Az iroda így pénteken fél tiz és fél tizenkettő illetve szombaton tíz és tizenkét óra között nyitva.
Úgy néz ki, hogy hétfőn aszfaltozzák az utat. Az iroda zárva lesz.


ÉRTESÍTÉS!

 
2021.04.16-án / Péntek / a horgásztanyához vezető útszakasz, / a sorompótol az egyesületi kapu bejáratáig / útjavítás miatt 7.00 órától 18.00 óráig zárva lesz. A tanya csak gyalogosan érhető el, mindkét irányból. Ezen a napon az egyesületi ügyintézés is szünetel.
A zárásról adminisztrációs hibából adódóan sajnos nem kaptunk tájékoztatást, de az eredmény kárpótol bennünk, mert az útszakaszon közlekedni a megnövekvő kerékpáros forgalom mellett már régóta balesetveszélyes volt
A jövő héten is folytatódnak a munkálatok, de pár perces várakozásokkal már közlekedhetünk.


Ügyintézés 2021.03.08-tól

Az egyesületi ügyintézés 2021.03.08-tól hétfőtöl szombatig naponta 10.00 órától 12.00 óráig tart. Az ügyintézés lehetőleg előre telefonon egyeztetett időpontban történjen. E-mailen egyeztessük a szükséges intézni és befizetni valót, majd a visszaigazolt összeg átutalása után keressük fel az irodát, ahol az elkészített iratokat átvehetjük. Az állami horgászjegyek és területi engedélyek váltására is érvényes a leírtak. Ha az átutalás nem megoldható, akkor lehetőleg a pontos befizetni való összeggel jelentkezzünk. Az ügyintézés ideje alatt az iroda előtti területen, vagy a horgásztanya épületében várakozzunk. Telefonon 06 70 423 5023 Varga Juditnál lehet előzetes időpontot kérni, 9.00 óra és 16 óra között, de a félreértések elkerülése érdekében lehetőleg a fuzfohorgasz@gmail.com e-mail címen egyeztessünk. Ügyintéző, váltott napokon Varga Judit és Boa Éva. 
A klubház csak ügyeleti időben lesz nyitva, a külső mosdó üzemel, ahol a fertőtlenítő takarítás naponta a szükséges mértékben megtörténik. Szájkendő viselése a területen az országos előírások szerint kötelező.

Reméljük a korlátozásokat mielőbb mérsékelhetjük.!


FIGYELEMFELHÍVÁS

 
Két határidő is közeleg. Egyik a csónak, hajóhelyek, kabinbérletek és a száraz tároláson lévő eszközök befizetési határideje, ami február 28. Márciusban már csak 25%-os felárral lehet a díjakat rendezni, ami elég jelentős növekedés, április 1-töl pedig szerződéskötésre sincs lehetőség. Egyeztessetek időpontokat Varga Juditnál a zökkenő mentes ügyintézés érdekében.
 
A másik időpont ami szintén február 28-a a fogási naplók leadási határideje. Az utána lévő időszakban az állami jegyeket is csak felárral lehet kiváltani.


Egyesületi ügyintézés.

Az egyesületi ügyintézés /befizetések/ 2021. 01. 18-án kezdődnek. Hétfőtől-péntekig 9.00-15.00-ig, szombaton 9.00- 11.30 óráig. A helyszíni befizetésekre, ügyintézésre, telefonos bejelentkezés szükséges, a múlt évi jó tapasztalatok alapján, Varga Juditnál tel. +36 70 423 5023.
Az időpontra érkező tagok elsőbbséget élveznek. 
A fizetendő összegről információt a fuzfohorgasz@gmail.com e-mail levelezésen lehet kapni a kívánt szolgáltatások pontos felsorolásával. Állami jegyet, területi  engedélyt, 3000 Ft környezetvédelmi hozzájárulást csak személyes ügyintézéssel lehet intézni készpénz befizetéssel. Az egyesületi díjak befizetése átutalással is történhet, név és befizetési rendeltetés megjelölésével, a  Balatonfűzfői Horgász Egyesület Takarékszövetkezetnél vezetett 73900102-11071998-as számlájára. A szolgáltatás igénybevételét megelőzően a szerződéskötés érdekében az irodát mindenképpen fel kell keresni.
Az esetleges telefonos kérdéseket, reklamációkat lehetőleg e-mailen tegyük meg, vagy személyesen az egyesület elnökénél, illetve a +36 30 959 9251 telefonon, így a napi ügyintézést nem zavarjuk.
Az ügyitézési időben az iroda, klubház, kabinok előtti területen a szájkendő szabályos viselése kötelező. Az irodában csak az aláírásra befizetésre lehet bemenni, az ügyitézés a bejelentkezés után megtörténik, várakozás a klubházban, vagy a szabadban.
A területen építési időszakosan építkezési munkák folynak, kérjük a türelmes és körültekintő közlekedést. Célszerű az autót kapun kívül hagyni ha látjuk a munkavégzést.
A tapasztalatok alapján ha szükséges változtatunk az itt leírtakon, amit természetesen közölni fogunk.


Közlemény

A téli hónapokban a kikötőmesteri feladatokat Németh László elnökhelyettes látja el. Tel. +36 20 419 2927.
Hozzá kell fordulni ha a területről csónakot viszük el, vagy behozunk. Hozzá kell fordulni a 2021. évi kabin-csónakhellyel kapcsolatos kérdésekkel, valamint a területen történő bármilyen tevékenység kapcsán.
Kikötőmesteri kinevezésre csak március hónapban kerül sor, akinek a felettese, továbbra is az enökhelyettes lesz.
Abban az esetben ha nem elérhető Varga Juditnál lehet üzenetet hagyni, vagy az egyesület e-mailjére írni.
 


2021

Fogásokban gazdag Boldog Új évet kíván az egyesület vezetése


 


FELHÍVÁS!

Aki még nem tette partra a csónakját a jövő héten gondoskodjon róla. Január hónapban az öböl várhatóan befagy.
A fagyveszély miatt a területen a víz is le lett zárva, a mosdó nem használható.
A befizetések várhatóan január 15-e után kezdődnek, a pontos időpontot a fizetés módját később közöljük. 


ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT